Gemeente Utrecht: startersbonus is ook beloning

Gemeente Utrecht: ‘startersbonus is ook beloning’

Gemeente Utrecht: ‘startersbonus is ook beloning’

De gemeente Utrecht reageerde gisteren op onze kritiek op de startersbonus met terugwerkende kracht. De subsidie moet gezien worden als een ‘beloning en stimulans’ voor de werkgever, aldus een woordvoerder van de gemeente Utrecht. Het beloning argument hadden we verwacht, maar is zeer zwak. De startersbonus is bedoeld om te stimuleren, niet om te belonen! De PvdA Utrecht wil opheldering en heeft schriftelijke vragen gesteld aan de wethouder.

Eerder deze week onthulden we dat de gemeente Utrecht het Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden (‘JWLUM‘) in 2014 €  166.000,– aan subsidie over de balk gooiden. (Lees het volledige stuk hier). Er werden startersbonussen van € 1000,– uitgekeerd aan werkgevers die in 2014 jongeren onder de 27 jaar in dienst hadden genomen. Het doel van de startersbonus was het “stimuleren van werkgevers in de arbeidsmarktregio om arbeidsplaatsen beschikbaar te stellen aan jongeren.”

De startersbonus werd echter met terugwerkende kracht ingevoerd. Veel jongeren waren dan ook al (lang) in dienst toen de startersbonus beschikbaar werd, maar de werkgever ontving wel € 1.000,–. Van enig ‘stimuleren van werkgevers‘ kon dan ook onmogelijk sprake zijn. De startersbonussen die hiervoor uitgekeerd werden waren dus weggegooid geld. In totaal minimaal € 166.000,–!

Gemeente Utrecht reageert

Tot ons genoegen werd ons verhaal opgepikt door www.destadutrecht.nl en namen zij contact op met de gemeente Utrecht. Deze reageerde middels een woordvoerder:

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de startersbonussen die voor jongeren zijn verstrekt die al dienst waren, gezien moet worden als een ‘beloning en stimulans’ voor de werkgevers.

Het verrast ons niet dat de gemeente Utrecht nu claimt dat de startersbonus ook bedoeld is als middel om werkgevers te belonen en niet enkel om te stimuleren. Het argument snijdt echter geen hout en is een zeer zwakke poging te verbloemen dat er gewoon zeer slecht beleid is opgesteld rondom het uitkeren van de startersbonussen.

Het is zeer duidelijk dat de startersbonus enkel ten doel heeft werkgevers te stimuleren. De gemeente Utrecht heeft in artikel 2.1 van haar beleidsregels het doel van de startersbonus als volgt gedefinieerd;

“Het doel van de Startersbonus is het stimuleren van werkgevers in de arbeidsmarktregio om arbeidsplaatsen beschikbaar te stellen aan jongeren.

Door met terugwerkende kracht werkgevers te ‘belonen’ wordt voorbij gegaan aan het door de gemeente Utrecht vastgestelde doel van de startersbonus. Er is geen sprake dat de startersbonus de werkgever stimuleert wanneer deze er niet van op de hoogte is, of kan zijn, wanneer deze besluit een jongere onder 27 aan te nemen.

Bovendien is het moeilijk uit te leggen waarom de gemeente Utrecht bereid is om € 166.000,– uit te geven om werkgevers te belonen. Welk publiek belang wordt hiermee gediend? Er zijn ongetwijfeld betere initiatieven om jeugdwerkloosheid te bestrijden die met dit geld gesubsidieerd kunnen worden.

PvdA Utrecht stelt schriftelijke vragen

Naar aanleiding van ons onderzoek heeft de PvdA Utrecht schriftelijke vragen gesteld aan het College van B & W van Utrecht. Volgens PvdA-raadslid Ruben Post is de startersbonus bedoeld om juist het laatste zetje te geven voor werkgevers om jongeren in dienst te nemen.

Een startersbonus zou volgens ons juist ‘het laatste zetje’ moeten zijn om iemand in dienst te nemen, en dus moeten leiden tot extra banen voor jongeren. Ik ben benieuwd naar het antwoord van de wethouder op de vragen die ik hierover heb gesteld.

Hier kunnen wij ons alleen maar bij aansluiten. Een startersbonus met terugwerkende kracht heeft geen stimulerend effect. Het is alsof je ná de seks met groot enthousiasme begint aan het voorspel. Niet verkeerd voor de ontvanger, maar onzinnig als je bedenkt wat het doel van voorspel is.

We kijken uit naar de reactie van de wethouder!