Sire campagne: Laat jij jouw jongen genoeg jongen zijn?

SIRE campagne ophef bevestigt een stereotype

De Sire campagne ophef bevestigt een stereotype; Nederlanders zijn politiek correct, hebben geen mentale weerbaarheid en horen en zien alleen wat ze willen.

De Sire campagne ‘Laat jij jouw jongen genoeg jongen zijn?‘ werd gisteren gelanceerd. Zie de video hieronder of lees de voice-over hier

.

‘Jongens en meisjes zijn gelijk maar niet hetzelfde. Jongens leren meer door te proberen. Ze leren door te ontdekken, risico’s te nemen en te doen. Dat lijken we de laatste jaren minder te waarderen. We zijn bang dat ze vallen, zich bezeren of thuis komen met een kapotte broek. Ze moeten zich gedragen. Ze moeten stil zijn en luisteren. Maar teveel afremmen, remt ook hun ontwikkeling. Ze verliezen sneller hun motivatie en prestaties gaan achteruit. (…) Daarom dagen we alle opvoeders van Nederland uit met de vraag: Laat jij jouw jongen genoeg jongen zijn?’

Zoals te verwachten (?) raakte daarna de stront de ventilator. Want hoe durft SIRE aandacht te vragen voor de ontwikkeling van jongens?! En wel op deze manier!

Stereotype

De campagne bevestigt namelijk het genderstereotype van wat een jongen moet zijn. We moeten vooral ‘niet vergeten dat er ook jongens zijn die níet willen ravotten. Jongens die ongevraagd niet passen in het beeld van ‘jongens’.’

En vergeet de meisjes niet. ‘Er zijn namelijk ook meisjes die willen ravotten, en er zijn ook jongens die niet ruig zijn of gewoon binnen willen spelen. (…) De strikte gedachte dat alleen jongens meer moeten ravotten is dus heel stereotyperend.’

En wat niet benoemd wordt, ‘is dat er tussen jongens en meisjes onderling nog veel grotere verschillen kunnen bestaan. Een boekenwurm wil niet letterlijk moeten vallen en opstaan, je pijnigt zo’n kind ermee. Of dit nu een jongen of een meisje is.’

Oftewel, niet alle jongens zijn hetzelfde, er zijn ook meisjes die graag buiten spelen, jongens die niet van buiten spelen houden zullen denken dat ze geen echte jongens zijn en meisjes zullen denken dat alleen jongens mogen buitenspelen.

SIREously?

Tot zover de stront en de ventilator. Het voornaamste dat ik uit deze reacties leer is dat de volgende Sire campagne niet te lang op zich moet laten wachten. Blijkbaar heeft ons onderwijssysteem gefaald volwassenen te produceren die begrijpend kunnen lezen en enig relativerend vermogen hebben. Laten we dáár een Sire campagne aan wijden.

Er is namelijk niets in dit spotje dat suggereert dat álle jongens hetzelfde zijn of dat ze állemaal buiten willen of moeten ravotten omdat het anders geen echte jongens zijn. De oproep is om jongens te laten zijn. Dus als ze de behoefte hebben, dit toe te laten. Niet om alle jongens te dwingen de hele dag in de modder te rollen wanneer ze dat niet willen.

Het suggereert al helemaal niet dat er geen meisjes zijn die ook graag buiten spelen of dat dit niet zou mogen. Deze campagne richt zich specifiek op de opvoeding en het onderwijs van jongens omdat dáár een probleem wordt gesignaleerd. Volgens Sire (en een hele reeks wetenschappers) ontwikkelen en leren jongens, gemiddeld genomen, op een andere manier dan meisjes. En de huidige school prestaties van jongens blijven achter bij die van de meisjes. Daarom wordt er gevraagd jongens meer de ruimte te geven om zich te ontwikkelen op de manier die bij hen past. En het gaat niet om wat past bij elke jongen, nee wat past bij ‘jouw jongen’.

Man up and grow some balls!

Natuurlijk snappen deze mensen de daadwerkelijke boodschap van Sire wel. Maar de chronische politieke correctheid wint het van elk gezond verstand, dus dan lees je overal een kwaadaardig vooroordeel en stereotype in ook al is het er niet.

Want het is natuurlijk schandelijk om te suggereren dat er (gemiddeld genomen) een verschil is tussen jongens en meisjes. En je mag al helemaal niet aandacht vragen voor jongens zonder ook meteen meisjes te noemen.

Want gelijkwaardigheid gaat over gelijke representatie. En als je jongens noemt, moet je ook meisjes noemen anders sluit je meisjes uit.

En als je jongens zegt, moet je expliciet benadrukken dat niet alle jongens hetzelfde zijn. Want alles wat je zegt legt een stereotype op waar iedereen vervolgens weerloos onder gebukt gaat. Niemand lijkt de mentale weerbaarheid te hebben om, in de aanwezigheid(?) van dit stereotype, zijn eigen keuzes te bepalen, maar kan niet anders dan zich te conformeren aan deze sociale druk.

Toch wordt er wel een stereotype duidelijk uit de ophef over deze Sire campagne; Nederlanders zijn politiek correct, hebben geen mentale weerbaarheid en horen en zien alleen wat ze willen. Ik zou zeggen ‘man up and grow some balls’.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.