Nederlandse waarden Joods-Christelijk? #GebakkenLucht!

Nederlandse waarden Joods-Christelijk? #GebakkenLucht!

Het is dé vraag tijdens deze verkiezingen. Wat zijn de Nederlandse normen, waarden en wat is onze identiteit? Christelijke partijen claimen graag dat onze waarden Joods-Christelijk zijn. Waarden als gelijkheid van man en vrouw, homo en hetero, en het homohuwelijk bestaan ondanks, en niet dankzij, Christelijke partijen. Eeuwen lang hebben zij, met de bijbel in de hand, juist de minderwaardigheid van vrouwen en homoseksuelen gepropageerd!

We zijn trots dat in Nederland mannen en vrouwen voor de wet gelijk zijn. En dat we het eerste land ter wereld zijn waar het homohuwelijk is ingevoerd. De Christelijke partijen benadrukken graag dat onze waarden Joods-Christelijk zijn. Deze rechten en vrijheden bestaan juist ondanks, en niet dankzij, de invloed van de Christelijke partijen.

Buma: Nederlandse waarden zijn Joods-Christelijk

Met name Buma grijpt tijdens deze verkiezingen elke kans aan om te benadrukken dat de Nederlands waarden Joods-Christelijke waarden zijn. In het Rode Hoed Debat zei Buma dat Nederland een van oorsprong Christelijk land is, met Christelijke waarden en normen.

Klik hier voor volledige quote Buma

Buma tijdens het Rode Hoed debat (minuut 52:37 tot 52:55)

‘wij zijn een land wat van oorsprong een Christelijk land is, met Christelijke waarden en normen. Dat is veel minder geworden. We zijn nu een land waar dat veel minder is, maar de bron van onze waarden is hetzelfde.’

Ook in het Carré debat beweerde hij dat onze Nederlandse waarden, in het bijzonder gelijkwaardigheid van mensen, Joods-Christelijke waarden zijn.

Klik hier voor volledige quote Buma

Buma tijdens het Carre debat (minuut 1:08:20 tot 1:09:10):

‘Iedereen heeft vrijheid van religie. En tegelijkertijd iedereen die in Nederland woont weet wat de bron is van onze waarden in dit land. En die vind ik ontzettend belangrijk en die wil ik dus overeind houden. (…) Het gaat om onze waarden hier. En het gaat om 2 heel belangrijke dingen die al duizenden jaren hier zijn. Gelijkwaardigheid tussen mensen, denk aan de positie van de vrouw. Gelijkwaardigheid van mensen. Maar denk ook aan het feit dat je in dit land om de ander geeft, dat je respect hebt voor elkaar. Dat zijn twee oude waarden, inderdaad Joods-Christelijk, mooi. En ik zou zeggen houden.’

Het is aantoonbaar niet waar dat onze waarden, gelijkwaardigheid in het bijzonder, Joods-Christelijk zijn. Het tegenovergestelde is eerder waar.

Gelijkwaardigheid is geen Joods-Christelijke waarde

De claim dat onze normen en waarden afkomstig zijn van onze Joods-Christelijke traditie is absolute #GebakkenLucht. Christelijke partijen hebben zich hevig verzet tegen verschillende wetsvoorstellen om gelijkwaardigheid te bevorderen. Ondanks verzet van Christelijke partijen, waaronder (de voorloper van) het CDA, zijn onderstaande voorbeelden van gelijkwaardigheid toch realiteit geworden:

De waarde van gelijkwaardigheid is dus absoluut niet Joods-Christelijk. In naam van God en met hun heilige boek in de hand hebben Christenen decennia, zo niet eeuwen, de minderwaardigheid van vrouwen en homoseksuelen juist gerechtvaardigd.

Jesse Klaver viel Siebrand Buma tijdens het Rode Debat aan op deze hypocriete bewering. Hij wees hem er terecht op dat juist het CDA en andere Christelijke partijen geprobeerd hebben gelijkwaardigheid tegen te houden. Zij stemden destijds tegen het homohuwelijk en het zelfbeschikkingsrecht voor vrouwen.

Klik hier voor volledige quote Klaver

Klaver tijdens het Rode Hoed debat (minuut 48:44 tot 49:20):

‘Het CDA, uw partij, en uzelf, heeft uw mond vol over de Nederlandse identiteit en de vrijheden die zijn bevochten. Wist u, het was uw partij, die niet voor was, dat vrouwen in Nederland zelfbeschikkingsrecht zouden krijgen. Het was uw partij, die er niet voor was dat het homohuwelijk er zou komen. Wat ik er mee wil aangeven is het volgende. Alle vrijheidsrechten waar u het nu over hebt, die zijn bevochten op conservatieve krachten en religieuze krachten. En die zelfde strijd hebben we inderdaad ook nog te voeren binnen de Islam.’

Buma beweert dus onterecht dat specifiek Joods-Christelijke opvattingen verantwoordelijkheid zijn voor onze progressieve rechten van gelijkwaardigheid. Dit is niet alleen ontzettend arrogant, maar ook compleet schizofreen.

Arrogant

Arrogant omdat Buma impliceert dat wij religieuze waarden nodig hebben gehad om tot een goede moraal te komen. Alsof we zonder Goddelijke openbaring niet hadden kunnen bedenken dat ieder mens gelijkwaardig behandelt moet worden. Het zijn toch echt seculiere en progressieve opvattingen geweest die tot gelijkwaardigheid hebben geleid. De Christelijke partijen gebruikte hun religieuze opvattingen juist decennia lang als een rechtvaardiging om gelijkwaardigheid tegen te houden.

Christelijke opvattingen leiden je dus niet naar een norm van gelijkwaardigheid. Een norm van gelijkwaardigheid volgt juist eerder wanneer je religie loslaat en zelf logisch nadenkt. Dat het CDA zijn opvattingen over gelijkwaardigheid van vrouwen en homo’s heeft bijgesteld bewijst dit. Ook zij bepaalde zelf op progressieve gronden dat gelijkwaardigheid misschien toch moreel gezien wel correct was, ondanks het tegendeel dat tot dat moment uit hun religieuze opvattingen bleek.

Schizofreen

Toen de maatschappelijke opvatting zich ontwikkelde en de Christelijke opvattingen over gelijkwaardigheid niet meer geaccepteerd werden pasten ze hun idee van wat Christelijk waarden zijn gewoon aan. Ze besloten simpelweg bepaalde heilige verhalen te negeren of veranderden hun interpretatie van het woord van God. Met hun aangepaste religieuze waarden kunnen zij nu ineens ook de gelijkwaardigheid van vrouwen en homo’s prediken.

Blijven beweren dat gelijkwaardigheid van vrouwen en homo’s zijn oorsprong vind in Christelijk waarden is dan ook compleet schizofreen. De Christelijke partijen hebben, wanneer het ze uit komt, twee persoonlijkheden. Met verwijzing naar dezelfde God handelt de ene persoonlijkheid goed en de andere slecht. Maar ze weten, of willen niet van elkaars bestaan weten. Daarom kan en wil Buma zich blijkbaar niet herinneren dat zijn Joods-Christelijke waarden (ook) de basis zijn geweest voor heel veel immorele standpunten, waar hij nu niet achter zou kunnen staan.

Ondanks, niet dankzij!

Het zou Buma dan ook sieren wanneer hij stopt de Nederlandse normen en waarden als Joods-Christelijk te definiëren. De Nederlandse waarden van gelijkwaardigheid die hij benoemt er zijn ondanks, en niet dankzij, de Joods-Christelijke invloeden.